Jak vybrat nejlepší teambuildingovou aktivitu pro vaši firmu

Přemýšleli jste v souvislosti s teambuildingovými aktivitami Show Must Go On někdy nad tím, čím se liší význam slova “skupina” od významu slova “tým”? Zatímco skupina je víceméně nahodilé seskupení lidí, tým je takové společenství, kde má každý svou pozici a funkci, všichni vzájemně spolupracují a jsou schopni zvládnout různé situace včetně těch nejneočekávanějších. 

Teambuilding je proces, který ze skupiny vytváří tým. Podobně jako tréninky sportovních družstev, které mohou probíhat klidně pětkrát do týdne, je to záležitost dlouhodobá. Částečně se buduje na pracovišti v rámci plnění běžných úkolů, ale musí se kombinovat s “nepracovními” činnostmi. Pokusíme se vám představit 7 možností, jak by takové aktivity mohly vypadat. Dobré nápady můžete také najít na teambuilding aktivity ShowMustGoOn. 

Žádný člověk není ostrov

Pokud je vaším cílem dát dohromady novou skupinu jako tým, v první řadě byste si měli vytvořit důvěru mezi sebou, důležitá je totiž důvěra mezi zaměstnanci a manažery. Pak by si každý zaměstnanec měl najít své místo v týmu a také ho přijmout a obsadit. Toho lze nejlépe dosáhnout, když každý v týmu zná a akceptuje navzájem své silné a slabé stránky.

Pro podporu pocitu sounáležitosti jsou zde zvláště užitečná opatření na budování týmu, která umožňují kolegům poznat jeden druhého v uvolněné atmosféře. Vhodným příkladem jsou 

  • kurzy vaření, protože kolegové se mohou navzájem poznat v uvolněné atmosféře mimo pracovní prostředí. Kurz vaření navíc nabízí dostatek příležitostí k soukromým rozhovorům mezi sebou.

Dalším příhodným tipem jsou pro zaměstnavatele 

  • hry se zavázanýma očima, při nichž se vybraní účastníci při zdolávání překážek nebo plnění úkolů řídí pouze pokyny svých spoluhráčů

Aby nikdo nestál stranou

I u konsolidovaných a relativně dobře fungujících týmů je nutné v určitých  situacích zavádět opatření na budování týmu. V rámci každé skupiny může docházet k drobným konfliktům, které mají negativní dopad na produktivitu v každodenní práci. A když chcete svůj tým plně motivovat před zahájením nového projektu, posílení motivace je zcela na místě.  Pokud se chystáte zahájit nový projekt a rádi byste své zaměstnance povzbudili ke špičkovým výkonům, pak byste v teambuildingu měli věnovat zvláštní pozornost zvýšení sebevědomí jednotlivých členů týmu. Zohlednit by se měla také  dynamika ve skupině. Dobrým příkladem takové techniky je 

  • brainstormingová hra  Hledání pokladu 

nebo ve venkovním prostředí 

  • veslařská regata 

V těchto činnostech každý musí přiložit ruku k dílu, a aby bylo dosaženo úspěchu, je nezbytné, aby se tým navzájem dobře přizpůsobil.

Výhody školy v přírodě

Cílem teambuildingových opatření je zvládnout výzvu, která nemá nic společného s běžnou každodenní prací.  Aby byl tento pocit umocněn, ideální prostředí je v případě příznivého počasí to venkovní. Outdoorové aktivity jako například 

  • návštěva lanového centra

 nebo 

  • paintball, který perfektně spojí příjemné, tělu prospěšné s prosperitou podniku užitečným. 

Nemusí se nutně jednat o sport, jenom 

  • výlet do přírody 

je vítaná změna ve srovnání s do jisté míry nudným prostředím kanceláře. Pozitivní  účinky lesa na zdraví jsou dnes již potvrzeny a hojně využívány v Japonsku – proč by  nemohly fungovat také k ozdravení vztahů v týmu? 

Kdo si hraje…

Některé psycho-sociologické studie používají pojem homo ludus – člověk hravý. Kdy a kde člověk vymyslel hry, je práce  spíše pro akademiky. Jednodušší je odpovědět na otázku, proč se to stalo. S hrou je totiž život příjemnější, snáze se překonávají obtíže. Hra umožňuje získat nadhled a nebrat vše smrtelně vážně, což je svazující. Paradoxně tak dokáže připravit na skutečný život se všemi jeho záludnostmi. 

Dáváte přednosti formálnímu, nebo neformálnímu prostředí?

Jiří Šenk