Metody výuky angličtiny online. Strategie, které byste měli do svého studijního plánu zahrnout

Výuka angličtiny online získává na popularitě díky své flexibilitě, dostupnosti a široké škále zdrojů (např. https://vyukaajonline.cz/) a je jedním z vhodných způsobů, jak napravit tristní úroveň angličtiny v Česku. Nicméně, aby studenti získali z této formy výuky maximum, je důležité se seznámit s různými strategiemi a technikami, které jim pomohou efektivněji se učit angličtinu. V tomto článku se podíváme na klíčové aspekty online výuky angličtiny a nabídneme praktické tipy a rady pro studenty.

Flexibilita a plánování

Online výuka angličtiny se vyznačuje největší výhodou: flexibilitou. Studenti mají možnost určit, kdy a kde se budou učit. Tato flexibilita však vyžaduje dobré plánování. Je důležité stanovit si pravidelný rozvrh studia a dodržovat ho.

Stanovení cílů

Stanovení konkrétních cílů pro online výuku angličtiny je klíčem k úspěchu. Rozhodněte se, co chcete dosáhnout, například zlepšení konverzačních dovedností, získání certifikátu nebo překonání konkrétní jazykové bariéry. Cíle vám pomohou udržet motivaci.

Interaktivní Materiály

 • Video lekce. Mnoho online kurzů nabízí video lekce, které jsou interaktivní a zábavné. Video lekce umožňují studentům sledovat a poslouchat rodilé mluvčí, což posiluje dovednost v poslechu a mluvení.
 • Audio cvičení. Poslech je klíčovou součástí angličtiny. Poslouchání různých akcentů a rychlostí mluvení vám pomůže rozvíjet vaše dovednosti v porozumění mluvenému slovu.
 • Interaktivní testy. Online testy a kvízy umožňují studentům pravidelně ověřovat své znalosti a sledovat svůj pokrok. Mnoho online kurzů poskytuje okamžitou zpětnou vazbu.

Konverzační praxe a týmová spolupráce 

 • Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zlepšit konverzační dovednosti, je komunikovat s rodilými mluvčími. Existuje mnoho online platforem a aplikací, které umožňují najít konverzační partnery.
 • Online týmová spolupráce ve virtuálních učebnách také umožňuje studentům komunikovat a pracovat společně na projektech. Tato forma učení posiluje dovednost spolupráce a komunikace.

Využití online lektorů

Online tutoring nabízí individuální pozornost a možnost pracovat na svých slabých stránkách. Tuto službu lze najít s různými cenovými hladinami a pružnými rozvrhy.

Při výběru online tutora je důležité brát v úvahu jeho kvalifikace, recenze od ostatních studentů a kompatibilitu s vašimi učebními cíli.

Samostudium a sebekontrola

Samostudium je klíčové pro úspěch v online výuce. Stanovte si cíle a dodržujte svůj rozvrh studia. Použijte různé online zdroje a materiály.

Používání online testů a hodnocení je způsob, jak udržet sebe sama odpovědného za svůj pokrok. Sledujte své výsledky a upravujte svůj výukový plán podle potřeby.

Komunity a diskuzní fóra

 • Zapojení se do online komunit anglicky mluvících studentů může být motivující a inspirující. Můžete sdílet své zkušenosti, učit se od druhých a navázat nová přátelství s lidmi, kteří sdílejí váš zájem o angličtinu.
 • Mnoho online kurzů a vzdělávacích platforem poskytuje diskuzní fóra a sociální sítě, kde se studenti mohou sdružovat, sdílet své postřehy a řešit otázky. Toto interakce může být užitečné pro rozvoj dovednosti psaní a komunikace v angličtině.
 • Podle posledních výzkumů se mládež dokonce učí anglicky na internetu lépe, než v běžné škole!

Motivace a vytrvalost

 • Online výuka může být samotářská, a proto je udržení motivace klíčové. Stanovte si odměny pro dosažení cílů a oslavte své úspěchy, i když jsou malé.
 • Dlouhodobá online výuka může vést k vyhoření, pokud nebudete dbát na své fyzické a duševní zdraví. Udělejte si pravidelné přestávky a vyhýbejte se nadměrnému pracovnímu nasazení.
 • Pravidelně hodnoťte svůj pokrok a zaznamenávejte své úspěchy. Toto sledování vám pomůže vidět, jak daleko jste dospěli od začátku svého výukového procesu.
 • Je důležité být pružný a připravený upravit svůj výukový plán podle potřeby. Pokud zjistíte, že některá metoda nebo zdroj nevyhovuje vašim potřebám, nebojte se změnit směr.

Online výuka angličtiny je výzvou, ale také může být nesmírně odměňující. Klíčem k úspěchu je dobré plánování, disciplína a vytrvalost. Použijte různé metody a techniky, které jsme v tomto článku popsali, a najděte ty, které vám nejlépe vyhovují. Nezapomeňte, že každý student je jedinečný, a proto je důležité experimentovat a přizpůsobit svou výuku svým potřebám.

Jiří Šenk