SEO optimalizace webu v otázkách a odpovědích

Jestliže jste se dosud SEO optimalizaci webu bránili, je ten nejvyšší čas to napravit. Jinak je docela dobře možné, že se vaše webové stránky propadnou do hlubin internetu. Pokud se to už nestalo… Už dávno neplatí, že stačí mít dobré webové stránky a publikum přijde samo. Je třeba jít mu naproti právě pomocí zviditelnění webu v rámci organického vyhledávání.

SEO optimalizace webu od základů

Problematika optimalizace webu je velmi rozsáhlá, takže dokonce i SEO specialisté mají co dělat, aby dokázali sledovat všechny trendy. Přesto však existuje několik aspektů, které by měl mít na paměti každý provozovatel internetových stránek a nepodcenit je. Které to jsou?

Jak pracují vyhledávače?

Princip, jakým pracují roboti, kteří indexují a vyhledávají nejhodnotnější zdroje informací na dané dotazy, zůstávají tajemstvím. Každodenní prohledávání milionů webových stránek a jejich následné zaindexování probíhá na základě různých parametrů. Používané algoritmy se navíc podrobují neustálým změnám a vylepšením. Přesto je však možné vyvodit mnoho faktorů, které mají větší či menší vliv na celkové umístění při organickém vyhledávání.

Je nutná analýza klíčových slov?

Nepochybně. Důkladná analýza klíčových slov je tím nejlepším výchozím bodem pro optimalizaci webu. Klíčová slova jsou totiž alfou a omegou celého procesu, neboť se objevují nejen v textovém obsahu, ale také v názvu domén. Nesmírně důležité je také použití klíčových slov v rámci metadat, tagů apod. Časově i finančně nákladná analýza klíčových slov může být pro začátek nahrazena určením klíčových slov za pomoci našeptávače na Google.cz a Seznam.cz.

Na co si dát při optimalizaci pozor?

Mnoho začínajících provozovatelů webových stránek má jen velmi nejasnou představu o SEO. Proto se stále ještě setkáváme s weby, na nichž je patrné, že optimalizace se omezila v podstatě jen na snahu o zakomponování klíčových slov do všech částí stránek, a to za každou cenu! Příliš velká hustota klíčových slov je však z hlediska vyhledávání spíše kontraproduktivní. Výsledkem jsou tak dlouhé, bezobsažné texty, které čtenáři nepřináší žádnou novou informaci, naopak jej spíše odradí od čtení i další návštěvy. Dalším rozšířeným mýtem je nutnost používání klíčových slov v prvním pádu. Naopak mnohem vítanější jsou různé podoby a také slovní spojení.

Jak se mění SEO trendy?

Značnou část provozovatelů webových stránek mnohdy překvapí skutečnost, že současné SEO trendy překračují dříve poměrně jasné vymezené pole své působnosti s orientací na hustotu klíčových slov. V současné době totiž vyhledávače čím dál více dbají na kvalitu nabízených informací. Výsledkem toho všeho by měly být nejrelevantnější a nejrespektovanější zdroje informací týkající se daného tématu, navíc také novějšího data.

Za jak dlouho se projeví výsledky optimalizace?

Celý proces je během na dlouhou trať, obzvlášť v případě, že chcete obsáhnout všechny důležité faktory. Nečekejte tedy, že se během několika dnů dostanete z dvacáté strany mezi první tři výsledky při organickém vyhledávání. Vše totiž může trvat několik týdnů, případně i měsíců. Rovněž počítejte s tím, že při vyhledávání na Seznam.cz může být prodleva ještě delší. Značnou roli hraje rovněž konkurence, neboť v méně konkurenční oblasti se výsledky dostaví dříve. Jestliže však požadujete okamžité výsledky, budete muset využít možnosti placené reklamy, která však v případě velké konkurence může představovat velkou investici.

Daří se vám zlepšit pozici v rámci vyhledávání za pomocí optimalizace? Plní SEO vaše očekávání?

Jiří Šenk